PrivacyverklaringCamping de Herberg neemt uw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken, in het onderstaande document kunt u lezen op welke gegevens hoe worden verwerkt of gebruikt.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Camping de Herberg verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•Achternaam

•Adresgegevens

•Telefoonnummer

•E-mailadres

•Identiteitsnummer bij aankomst


Waarom we gegevens nodig hebben

Camping de Herberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

•Aan te kunnen tonen welke individuen er op de Camping aanwezig zijn met calamiteiten (verordening van de politie) 


Hoe lang we gegevens bewaren

Camping de Herberg zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen met anderen

Camping de Herberg deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting


In kaart brengen websitebezoek

Camping de Herberg gebruikt geen cookies op haar website


Beveiliging

Camping de Herberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

Copyright © All Rights Reserved